Nhà thuốc Phước Thiện

Hệ thống các cửa hàng

Nhà thuốc Phước Thiện 1

 • Địa chỉ: 370 Trưng Nữ Vương - Hải Châu -  Tp. Đà Nẵng
 • Điện thoại: 0236 3827 772

Nhà thuốc Phước Thiện 2

 • Địa chỉ: 390 Hùng Vương - Thanh khê - Tp. Đà Nẵng
 • Điện thoại: 0236 3689 977

Nhà thuốc Phước Thiện 3

 • Địa chỉ: 170 Ông Ích Khiêm - Thanh Khê - Tp. Đà Nẵng
 • Điện thoại: 0236 3745 488

Nhà thuốc Phước Thiện 5

 • Địa chỉ: 364 Hoàng Diệu – Hải Châu - Tp. Đà Nẵng
 • Điện thoại: 0236 3565665

Nhà thuốc Phước Thiện 6

 • Địa chỉ: 133 Trần Cao Vân - Thanh Khê - Tp. Đà Nẵng
 • Điện thoại: 0236 3553 877

Nhà thuốc Phước Thiện 7

 • Địa chỉ: 318 Ông Ích Khiêm - Thanh Khê- Tp. Đà Nẵng
 • Điện thoại: 0236 3818 155

Nhà thuốc Phước Thiện 8

 • Địa chỉ: 112 Lý Thái Tổ - Thanh Khê - Tp. Đà Nẵng
 • Điện thoại: 0236 3525 678

Nhà thuốc Phước Thiện 9

 • Địa chỉ: 53 Nguyễn Văn Thoại - Sơn Trà - Tp. Đà Nẵng
 • Điện thoại: 0236 3933 899

Nhà thuốc Phước Thiện 10

 • Địa chỉ: 82 Phan Đăng Lưu - Hải Châu - Tp. Đà Nẵng
 • Điện thoại: 0236 3698 282

Nhà thuốc Phước Thiện 11

 • Địa chỉ: 132 Ông Ích Đường - Cẩm Lệ - Tp Đà Nẵng
 • Điện thoại: 0236 3745 989

​Nhà Thuốc Phước Thiện 12

 • Địa chỉ: 04 Ngô Văn Sở - Hòa Khánh Bắc - Tp Đà Nẵng
 • Điện thoại: 0236 3764 524

Nhà Thuốc Phước Thiện 15

 • Địa chỉ: 150 Đống Đa - Hải Châu - Tp Đà Nẵng
 • Điện thoại: 0236 3588 150